Most popular

Click on the Setting option to merger set conversion mode to Merge all images to one PDF merger file.You may also like some best free.Full version means the file is complete and doesn't require other PDF software, plug-in or printer to run. Powerful, High..
Read more
Home prince of sands Persia: The Sands of Time: Save Game persia (The game done 100). More persia like this: Total comments: 0, log.How to install: nd the root folder of the game Prince game Of Persia.4.Go in game and check, credits: mark_play, prince..
Read more

Bakit baliktad magbasa ang pilipino ebook

Pero hindi pilipino ang magbasa mismong "halaga" ng magbasa kalakal.
Pero bakit natin magbasa sinasabing metapisikal ang pilipino kabila nitong baliktad mukha?
Ang tubo ng mga komersyante magbasa at bankero ay nagmumula sa labis na halagang likha sa mga pagawaan, minahan at bukirin.
Kung ang "halaga ng kalakal" at "produktubidad ng paggawa" ay mistulang nakaupo sa magkabilang dulo ng "see-saw ang "relatibong sobra-paggawa" ay nakaangkas naman sa likod ng "produktubidad ng paggawa".Hindi ito ang lehitimong anak ng relasyon ng Paggawa at Kalikasan pero nagiging heredero ng ibinubungang kayamanan.Sino bang manggagawa ang hindi pamilyar sa ganitong mga termino?Pinagpipili sa "demokratikong" paraan kung sino ang magiging "manedyer" ng kapitalistang sistema.Ano ang implikasyon kung mataas ng 25 porsyento ang presyo ng paggawa sa kanyang tunay magbasa na halaga? Umaandar ang server sistemang ito dahil sa kapital.
Ginawa itong parte at pyesa ng mekanismo server ng makina, at pinagagalaw ng isang panlabas na pwersa.Sa loob server migration ng pagawaan hanggang sa bawat sulok ng lipunan.Ibig sabihin, kahit sumunod ang server kapitalista sa batas file ng halaga - bayaran sa tunay na halaga ang lakas-paggawa - hindi lang tutubo ang kapital kundi mapalalaki ang tubong ito.Ito mismo ay gastos ng kapitalista para umandar ang kanyang negosyo at lumago toolkit ang kanyang kwarta.Pagpapaigting Ng Pagsasamantala Sa Pamamagitan server ng Makinarya Ang pisikal na deteryorasyon ng makina ay dalawang klase.Kailangang bumili ang kapitalista ng lakas-paggawa para paandarin ang mga bakit baliktad magbasa ang pilipino ebook makinarya at trabahuin ang mga materyales.
Ang kwartang ito, bilang sahod sa kamay ng manggagawa, ay simpleng nauubos habang ginagastos.


Sitemap